Eiendomsmegler pris i 2024: En helhetlig oversikt

Har du planer om å bruke en eiendomsmegler i 2024, men lurer på hvor mye det koster? I denne artikkelen undersøker vi hvor mye du må betale avhengig av hva du skal bruke eiendomsmegleren til og hvilke tjenester du ønsker. Vi tar også en titt på hvordan det kan lønne seg å få tilbud fra flere meglerhus for å få den beste prisen.

Hva er egentlig en eiendomsmegler?

En eiendomsmegler er en person som er tilknyttet et meglerhus og hjelper privatpersoner og bedrifter med salg, kjøp og utleie av bolig eller annen eiendom. 

Eiendomsmegler har vært en lovbeskyttet tittel siden 2008, noe som betyr at kun personer med eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet kan kalle seg eiendomsmegler. For å få eiendomsmeglerbrevet fra Finanstilsynet må du ha fullført et treårig eiendomsmeglerstudium og hatt to års praksis som eiendomsmegler under tilsyn av en sertifisert eiendomsmegler.

Hva skal du bruke eiendomsmegler til?

Det er mange forskjellige ting du kan bruke eiendomsmegler til. Normalt brukes eiendomsmeglere når du skal kjøpe, selge eller leie ut bolig. Men de kan også brukes til andre ting, som for eksempel når du ønsker en verdivurdering på boligen din i forbindelse med refinansiering eller når du ikke er helt sikker på om du ønsker å selge enda.

Verdivurdering

Vurderer du å selge boligen din, men ønsker å få en verdivurdering for å finne ut om det er aktuelt, kan du bruke en eiendomsmegler til dette. Det finnes mange forskjellige typer verdivurderinger, men den vanligste typen nå til dags er en elektronisk takst (e-takst) som sier hvor mye boligen eller eiendommen din er verdt.

Ved en verdivurdering kommer megleren til boligen din, etasje for etasje, rom for rom, og beregner en estimert verdi som danner grunnlaget for en eventuell prisantydning. Her betaler du også for at eiendomsmegler innhenter informasjon om prisstatistikk i området ditt, og annen viktig dokumentasjon.

Boligsalg

Er du fornøyd med prisen du fikk på verdivurdering av megler, og velger å legge ut boligen for salg, kan du bruke eiendomsmegler til dette. Eiendomsmegleren kan nemlig hjelpe med planlegging og gjennomføring av et boligsalg. I den forbindelse oppretter de gjerne salgsannonser, holder visninger og administrerer budrunden slik at du slipper dette.

Boligutleie

Eiendomsmeglere er ikke kun nyttige ved boligsalg, men du kan også bruke dem dersom du ønsker å leie ut boligen din. De kan bistå både ved korttidsutleie og langtidsutleie.

Mange meglerhus hjelper deg med å finne ut hva du kan leie ut boligen din for på markedet slik det er i dag. Velger du å bruke en megler til å ta seg av boligutleien, er dette noe du slipper å forholde deg i like stor grad til. Da tar de seg av kommunikasjonen og videreformidler dette til deg hvis nødvendig.

Få en oversikt over hvilke tjenester du ønsker

Verdivurdering

En verdivurdering er normalt sett helt gratis, men ønsker du å få en verdivurdering for å refinansiere, betaler du normalt 2000-5000 kroner. I de aller fleste tilfeller kan du derimot få en gratis verdivurdering, så se etter en eiendomsmegler som tilbyr dette.

Boligsalg

Ved boligsalg er det mest vanlig å betale en provisjonssum til eiendomsmegler når salget er gjennomført. Denne summen ligger normalt på cirka 1-3% av boligens salgspris. Noen velger å betale en timepris, men ved provisjon betaler du ingenting før boligen er solgt. Timeprisen pleier å ligge på 1000-3000 kroner, avhengig av hvilket meglerhus du bruker.

I tillegg til meglerkostnader, tilbyr mange meglere tilleggstjenester du kan benytte deg av. Dette inkluderer for eksempel markedsføringspakker hvor prisen også varierer fra megler til megler. Slike markedsføringspakker inkluderer gjerne fotografering, annonser på finn, i nettaviser og sosiale medier, og mye mer. Andre ting du ofte må betale ekstra for er prospekt, salgsoppgave, og å ha megler med på visning.

Boligutleie

Ved boligutleie er det flere ting en eiendomsmegler kan hjelpe til med.

  1. De kan stå for markedsføringen slik at flere blir oppmerksomme på tilbudet ditt og melder seg som interessenter.
  2. De kan hjelpe deg med å velge den beste leietakeren, slik at du får en så positiv opplevelse som mulig som boligeier. 
  3. De kan forvalte leieforholdet for deg ved at eiendomsmegler følger opp etter at boligen er overlevert til leietaker.

Normalt betaler du både for etablering av leieforholdet, visning, markedsføring og forvaltning av leieforholdet. Sistnevnte ligger gjerne på 10% av månedlig husleie.

Du kan også velge å kun bruke megler til visning, markedspakke og etablering av leieforholdet og selv stå for forvaltning av leieforholdet. I dette tilfellet betaler du en mye høyere pris for etablering av leieforholdet.

Prissammenligning ved boligsalg (per 1. januar 2024)

Den aller mest populære grunnen til at vi bruker eiendomsmegler er når vi skal selge bolig. Derfor ønsker vi å sammenligne prisene ved nettopp dette formålet for å finne ut hvor forskjellene er størst. De forskjellige meglerhusene du kan velge mellom når du skal selge bolig, har forskjellige priser på diverse tjenester.

I oversikten under tar vi en titt på prisene til Aktiv, Dialog eiendomsmegling, Brørby Eiendomsmegling, Boligmegleren Marcussen Horgen, Krogsveen, Nordvik og Privatmegleren, slik at du kan få en omtrentlig oversikt over hva det koster å benytte deg av eiendomsmegler i 2024. Prisen ble undersøkt per 1. januar 2024, og noen avvik kan forekomme.

Meglerhus Tjeneste Pris
Aktiv Timepris 2000 kr
Dialog eiendomsmegling Timepris Fra 2100 kr
Brørby Eiendomsmegling Timepris 1850 kr
Boligmegleren Marcussen Horgen Timepris 1950 kr
Krogsveen Timepris Fra 2500 kr
Nordvik Timepris 2900 kr
Privatmegleren Timepris 2250 kr
Aktiv Provisjon Etter avtale, men minimum 49 900 kr
Dialog eiendomsmegling Provisjon 3,25% (etter avtale), minimum 35 000 kr
Brørby Eiendomsmegling Provisjon 3,5% (etter avtale) minimum kr 39 900 kr
Boligmegleren Marcussen Horgen Provisjon 1,25%-2,25%, minimum 39 500 kr
Krogsveen Provisjon 1-3 %, minimum 45 000 - 60 000 kr
Nordvik Provisjon 1-3,5 %
Privatmegleren Provisjon 1,5-3,1%, minimum 40.000 kr
Aktiv Visning (pris per stk.) 2 500 kr
Dialog eiendomsmegling Visning (pris per time) 2 900 kr
Brørby Eiendomsmegling Visning (pris per stk.) 1 500 – 3 000 kr
Boligmegleren Marcussen Horgen Visning Ikke oppgitt
Krogsveen Visning (pris per stk.) 3 500 kr
Nordvik Visning (pris per stk.) 2 900 kr
Privatmegleren Visning (pris per stk.) 3 500 kr
Aktiv Oppgjørshonorar 4 750 kr
Dialog eiendomsmegling Oppgjørshonorar 5 900 kr
Brørby Eiendomsmegling Oppgjørshonorar 4 500 kr
Boligmegleren Marcussen Horgen Oppgjørshonorar 8 900 kr
Krogsveen Oppgjørshonorar 6 000 kr
Nordvik Oppgjørshonorar 7 700 kr
Privatmegleren Oppgjørshonorar 9 900 kr
Aktiv Markedsføringspakke 19 900 kr
Dialog eiendomsmegling Markedsføringspakke 16 900 kr
Brørby Eiendomsmegling Markedsføringspakke 3 600 – 13 600 kr
Boligmegleren Marcussen Horgen Markedsføringspakke 9900 kr
Krogsveen Markedsføringspakke Fra 16 600 kr
Nordvik Markedsføringspakke 20 900 kr
Privatmegleren Markedsføringspakke 18 500 kr

Prissammenligningen avdekker noen vesentlige forskjeller mellom meglerhusene. På et generelt grunnlag er eiendomsmeglerne som holder til utenfor Oslo, billigere enn de med stor tilstedeværelse i hovedstaden.

Timepris

Timeprisen varierer stort blant meglerkjedene, og her ser vi at de mindre kjedene som opererer utenfor Oslo har en billigere timepris, nesten 1000 kroner mindre enn de største kjedene. Av de store kjedene er prisen ganske jevn, men Nordvik har høyest timepris på 2900 kroner.

Provisjon

Provisjonsbetalingen er den mest vanlige, og fører til at du som selger ikke må betale noe før boligen er solgt. Denne gir også eiendomsmegleren et ekstra insentiv til å få best mulig pris på salget. Her ser vi at Boligmegleren Marcussen Horgen med kontor i Kristiansand legger seg på et lavere nivå enn de store meglerkjedene. Nordvik er igjen en av de dyreste på dette området på 1-3,5%, i likhet med Brørby Eiendomsmegling.

Visning

Eiendomsmeglerkjedene vi har sammenlignet i oversikten over setter ofte visningsprisen per visning. Her ser vi at det er Privatmegleren og Krogsveen som er de dyreste, etterfulgt av Nordvik og Dialog eiendomsmegling. Aktiv ser ut til å tilby den billigste prisen på visning av de vi har sammenlignet, og tar betalt 2500 kroner per visning.

Oppgjørshonnorar

Oppgjørshonorar er det beløpet megleren tar betalt for å håndtere transaksjonen mellom kjøper og selger. Her ser vi også at prisen varierer sterkt avhengig av meglerkjede. Forskjellen er faktisk på hele 5400 kroner, hvor Privatmegleren tar 9900 kroner og Brørby Eiendomsmegling tar 4500 kr. Sistnevnte holder til i Hønefoss mens førstnevnte holder til i Oslo, men forskjellen er likevel slående.

Markedsføringspakke

Særlig prisen på markedsføringspakkene varierer, så her kan det lønne seg å undersøke nøyaktig hva hver enkelt pakke inkluderer av markedsføringstjenester før du velger. Noen av meglerhusene skiller mellom tradisjonelle markedsføringspakker og digitale pakker, mens andre kombinerer disse. Hos noen meglere er fotografering inkludert i pakken, men hos andre er dette en tilleggskostnad.

Få tilbud fra flere meglerhus

Vi anbefaler at du får tilbud fra flere eiendomsmeglere før du velger hvem du skal bruke til for eksempel boligsalg eller boligutleie. Da kan du sammenligne hvilke tjenester de ulike eiendomsmeglerne tilbyr, og hva prisen på disse er. Fordi prisene varierer stort fra meglerhus til meglerhus, er dette et av de viktigste tiltakene du kan ta for å spare mest mulig penger på eiendomsmegler.

Når du snakker med eiendomsmeglere kan du få en følelse av hvem som kjenner best til området boligen din ligger, og hvilken megler du føler deg mest trygg på. Du kan stille megler relevante spørsmål du vil ha svar på, som for eksempel om vedkommende har solgt boliger i området før, eller om megleren har nok tid til å svare på henvendelser fra deg.

Hvordan kan man spare penger på eiendomsmegler?

Nå som du vet hva prisene til noen av de forskjellige meglerhusene, ønsker du kanskje også å vite hvilke tiltak du kan ta for å spare penger på megleren? Fordi mange meglere tilbyr gratis verdivurdering, er det ikke noe du kan gjøre for å spare penger her.

Hvilke tiltak du kan gjøre for å spare penger avhenger av hva formålet med eiendomsmegleren er, men målet i seg selv bør ikke være å spare penger, men å få mest mulig ut av megleren. Det er likevel noen ting du kan gjøre selv.

Boligsalg

Ved boligsalg er det flere ting du kan gjøre for å spare penger. Du kan prøve å forhandle ned provisjonen, oppgjørshonoraret eller prisen på markedsføringspakken du kanskje har valgt å gå for. Du kan også velge å holde visningen uten megler, men dette lønner seg ikke nødvendigvis. Men igjen er det viktigste at du sammenligner ulike eiendomsmeglere før du bestemmer deg for hvem du vil bruke.

Boligutleie

Dersom du ønsker å bruke en eiendomsmegler ved utleie av bolig, kan du selv velge å forvalte leieforholdet. Da står megler kun for etablering av leieforholdet, visning og markedspakke. Men det billigste av alt er om du velger å leie ut boligen selv. 

Så hva koster det å bruke eiendomsmegler i 2024?

Hva det koster å bruke eiendomsmegler i 2024 er avhengig av hva du ønsker å bruke megleren din til, og hvilke tjenester du ønsker å benytte deg av til formålet.

Når det kommer til verdivurdering, tilbyr de fleste meglere dette gratis, slik at det ikke er noe å spare penger på her.

Basert på undersøkelsen hvor vi sammenlignet Aktiv Dialog eiendomsmegling, Brørby Eiendomsmegling, Boligmegleren Marcussen Horgen, Krogsveen, Nordvik og Privatmegleren fant vi store prisforskjeller blant de ulike meglerhusene når det kommer til boligsalg. Generelt sett ser vi at eiendomsmeglerne utenfor Oslo har lavere priser enn de i hovedstaden. Et annet funn var at spesielt markedsføringspakkene varierte i pris, særlig fordi de varierer i innhold. Her anbefaler vi at du undersøker nøyaktig hva hver pakke inkluderer når du velger eiendomsmegler.

Dersom du er bestemt på å bruke eiendomsmegler til boligutleie, kan du spare mest penger på å forvalte leieforholdet selv. Meglere tar nemlig gjerne rundt 10% av månedlig husleie for å gjøre dette.

Men alt i alt avhenger prisen aller mest av hvilken eiendomsmegler du bruker. Vi anbefaler derfor at du får tilbud fra flere meglerhus, uansett formål, slik at du kan sammenligne pris og vilkår og velge det beste alternativet for deg.

Skrevet av

Charlotte er en objektiv bidragsyter hos RettMegler, og ønsker å informere lesere om alt de trenger å vite når det kommer til boligkjøp, salg og investering, og ikke minst valg av megler.

Nylige Artikler