Hva er e-takst og hvordan fungerer det?

E-takst står for elektronisk takst, og er en verdivurdering av en bolig eller eiendom. Enklere sagt er en e-takst et elektronisk dokument som sier hvor mye boligen eller eiendommen din er verdt i kroner.

E-takst ble utviklet i 2016 av Eiendomsverdi AS fordi Finanstilsynet etterlyste en bedre metode for prissetting av boliger. I dag brukes e-takst til hovedsakelig to formål, for refinansiering av lån og som et grunnlag for en prisantydning på bolig.

I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste temaene når det kommer til e-takst, som hvem som kan ha behov for e-takst, hvordan det gjennomføres, hva det koster og hvor lenge e-taksten er gyldig.

Faktorer som spiller en rolle på e-taksten

Vurderingen av boligen ved en e-takst skal være objektiv, utføres av en eiendomsmegler, og ta hensyn til diverse viktige faktorer. Dette inkluderer blant annet boligens beliggenhet, størrelse, alder, tilstand og standard.

Boligens beliggenhet

Eiendommens geografiske plassering er naturlig nok en sentral faktor når det kommer til å fastsette boligens verdi. Her vil eiendomsmegleren for eksempel se på hvilket nabolag boligen ligger i, lokasjon i forhold til offentlig transport, og hva nærområdet har å by på av servicetilbud. Faktorer som solforhold, boligens etasje og nabobygninger spiller også en rolle her.

Boligens størrelse

Størrelsen på boligen er naturlig nok en viktig faktor når det kommer til verdivurderingen. Her blir både innen- og utendørsområde tatt i betraktning og nøye vurdert. Dette inkluderer antall kvadratmeter i boligen, antall rom og tomtens areal.

Boligens alder

Når boligen ble bygget er også viktig for e-taksten, ettersom eldre bygninger kan ha andre behov enn nye eiendommer.

Boligens tilstand

Hvordan tilstand boligen din er, er avgjørende for e-taksten. Vedlikeholdsbehov, oppdateringer eller reparasjoner som må utføres kan påvirke verdsettelsen negativt. Er det derimot ikke behov for oppgraderinger eller lignende, kan dette være med på å øke prisen i e-taksten.

Boligens standard

Kvaliteten på materialene i boligen, som for eksempel gulvbelegget og standarden på kjøkkenet, blir vurdert ved en e-takst. Det vil si at for eksempel dyre kjøkkenløsninger eller nylagte gulv ofte kan økt prisen i e-taksten så lenge standarden fortsatt er god.

Hvordan utføres en e-takst?

  1. Først gjør du en avtale med en eiendomsmegler og blir enig om hvor og når e-taksten gjennomføres. På dette tidspunktet kan du også forhøre deg med forskjellige meglerhus slik at du får det beste tilbudet på e-taksten som mulig. Her blir dere også enige om en pris.
  2. Deretter gjennomfører eiendomsmegler befaring i boligen, som tar kort tid (gjerne rundt 30 minutter). Her noteres punkter som beliggenhet, størrelse, standard, alder og tilstand, med andre ord alt som er relevant for å gjøre en nøyaktig verdivurdering av boligen. Befaringen gjøres sammen med boligeier. 
  3. Etter dette må opplysningene kontrolleres og informasjon innhentes. På dette tidspunktet skal megler undersøke prisstatistikk i området og annen relevant informasjon. Dette steget kan ta noen dager.
  4. Når taksten er klar sendes den til de som gjennomførte verdivurderingen og lagres i databasen til Eiendomsverdi AS. Etter dette kan ikke e-taksten endres, men sendes til banken eller en annen tredjepart ved behov.

Hva er formålet med en e-takst?

Nå som du vet hva e-takst er, lurer du kanskje på hvorfor det er nødvendig? Planlegger du å selge boligen din, lønner det seg med en pålitelig og objektiv vurdering av boligens verdi. Det er viktig både for deg som selger, og den som ønsker å kjøpe boligen, ettersom det hjelper eiendomsmegleren med å fastsette en realistisk pris for boligen i forhold til markedet.

Formålet med en e-takst kan også være å hjelpe banken med å ta informerte beslutninger når de vurderer en lånesøknad. Samlet sett gir e-taksten pålitelige og objektive data om eiendommens verdi, og formålet er å hjelpe ulike interessenter med å ta informerte og veloverveide beslutninger i forbindelse med eiendomstransaksjoner og eiendomsforvaltning.

Fra Forbrukertilsynet stilles det krav til at eiendomsmeglere er objektive i sin verdivurdering. Dette er fordi en kunstig høy verdivurdering både kan ha som hensikt å få selger til å velge eiendomsmegleren som gir verdien som oppdragstaker, eller føre til at selgeren velger å selge boligen selv om de i utgangspunktet kun var ute etter en verdivurdering.

Hva er forskjellen på e-takst og en verdivurdering?

Du har kanskje lagt merke til at begrepet e-takst og verdivurdering brukes om hverandre, også i denne artikkelen? Det er nettopp fordi begrepet i hovedsak omfatter det samme. Begrepet verdivurdering ble hyppigere brukt inntil 2016, da begrepet ble erstattet med e-takst på bakgrunn av Finanstilsynets vurdering. Det stilles strengere krav til dagens e-takst enn det gjorde til den tidligere verdivurderingen.

Tidligere omfattet begrepet verdivurdering det eiendomsmegleren mente man kunne selge boligen for, både basert på eiendommen og markedet for øvrig. Når det kommer til dagens e-takst, stilles det derimot krav til at beregningen av boligens verdi baseres på statistikk og dokumentasjon, hvor blant annet boligens standard, beliggenhet, og prisstatistikk spiller en rolle.

Hvilke andre former for verdivurdering finnes?

I tillegg til e-takst finnes det andre måter å fastsette verdien til boligen din. De mest vanlige metodene er verditakst, boligsalgsrapport og tilstandsrapport. For den vanlige mannen i gata kan det være vanskelig å skille mellom de ulike rapportene, og til hvilke formål man trenger hvilke. Så hva innebærer de andre verdivurderingene?

Verditakst

En verditakst minner på mange måter om e-takst, bortsett fra at den inkluderer en teknisk vurdering av boligen. Den beregnes ut fra hva lignende boliger koster å bygge i dag, minus eventuelle slitasjer og skader på boligen. En slik vurdering gjennomføres av en takstmann.

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport brukes hvis formålet er å selge egen bolig. Denne rapporten inneholder alltid informasjon om visse ting, som det elektriske anlegget, ventilasjonsanlegg og ferdigattester. Også denne rapporten må utføres av en takstmann, og har som formål å hindre at det oppstår konflikter i etterkant av en overtakelse ved å informere både selger og kjøper mer om boligen.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er faktisk ikke en verdivurdering i seg selv, ettersom den ikke inneholder boligens faktiske verdi i kroner. Denne metoden brukes gjerne for å avdekke feil eller mangler ved boligen som ikke er synlig for det blotte øyet. Denne rapporten utføres av en takstmann og fokuserer på de tekniske forholdene i boligen. Tilstandsrapporten kan utføres på hele eller deler av boligen.

Summa summarum brukes både verditakst og e-takst ved fastsettelse av boligens verdi, som kan brukes som grunnlag for prisantydning ved et boligsalg. Til sammenligning gir boligsalgsrapporten og tilstandsrapporten en oversikt over forhold ved boligen som påvirker dens verdi.

Hvem har behov for e-takst?

E-takst kan være relevant for flere personer av flere forskjellige årsaker. Dette inkluderer de som vurderer å selge boligen sin, de som faktisk ønsker å selge boligen sin, de som ønsker å kjøpe en bolig, de som vil søke om refinansiering av lån og de som ønsker å investere i eiendom, men ikke bo i den selv. 

De som er på utkikk etter en bolig

Først og fremst er mange boligkjøpere interessert i e-takst. For boligkjøpere så er det naturlig nok viktig å vite at prisen på boligen de ønsker å kjøpe samsvarer med boligens virkelige verdi, og iallefall ikke overstiger denne. Fordi e-taksten gir deg en uavhengig vurdering av verdien, hjelper deg med å ta informerte beslutninger og forhandle om boligprisen.

De som vurderer å selge bolig

Dersom du vurderer å selge boligen din, kan en e-takst være nyttig. Da kan du se om boligens verdivurdering står i samsvar med prisen du ser for deg å selge boligen din for. Basert på dette kan du gjøre en vurdering om du ønsker å legge boligen ut for salg eller ikke.

De som ønsker å selge bolige

For boligeiere som ønsker å legge ut boligen sin for salg til en konkurransedyktig pris, er e-takst nyttig. På den måten kan selger bruke boligens nåværende markedsverdi som et referansepunkt for å fastsette en realistisk pris. 

De som ønsker å investere i bolig

På samme måte som de som ønsker å kjøpe en bolig kan ha behov for en e-takst, gjelder det samme for investorer som for eksempel ønsker å kjøpe en bolig for investeringsformål. Utfallet av e-taksten kan hjelpe dem med beslutningen ved å gi dem innsikt i eiendommens potensielle avkastning, og være avgjørende for å bestemme om investeringen er lønnsom.

De som ønsker å søke om lån

Ønsker du å søke om boliglån eller refinansiere eksisterende lån, kan e-takst være et krav fra banken. Banken krever ofte en uavhengig vurdering av eiendommens verdi for å bekrefte at tallene i lånesøknaden faktisk stemmer.  

Kan jeg påvirke prisen i e-taksten?

Siden e-taksten er en vurdering av hva boligen er verdt, kan den brukes til mange forskjellige formål. Det er viktig å være realistisk, men dersom du ikke er fornøyd med prisen i e-taksten, kan det være noen ting du kan gjøre for å øke den. 

En eiendomsmegler vil i de fleste tilfeller kunne gi deg råd om hva du kan gjøre, og eventuelt ikke bør gjøre. I noen tilfeller kan små grep som å male overflater eller fikse gulv økt prisen, mens i andre tilfeller kreves det mer omfattende grep. Da må du ta en vurdering på om dette omfattende arbeidet er verdt det, eller om det passer seg bedre for deg å eventuelt selge boligen til en lavere pris enn du hadde forventet.

Hvor lenge er en e-takst gyldig?

Når du har fått e-takst får du som regel tilgang til den elektronisk i en gitt periode, og deretter slettes den.

E-takst kan regnes som ferskvare, særlig når det er snakk om en verdivurdering av bolig. I de fleste tilfeller anbefales det at e-taksten ikke er eldre enn seks måneder. Mye endrer seg på boligmarkedet over kort tid, så det vil i mange tilfeller lønne seg med en helt fersk e-takst, særlig hvis du for eksempel bor i Oslo eller et annet populært område med historisk høy prisstigning.

Hvor mye koster en e-takst?

Prisen på en e-takst varierer masse. I noen tilfeller kan det være helt gratis, mens det i andre tilfeller kan koste 2000-5000 kroner. Dersom du vurderer å selge boligen din, tilbyr gjerne eiendomsmeglere deg en gratis e-takst i håp om at du velger nettopp dem som eiendomsmegler når du selger boligen.

I tilfeller hvor du har bruk for e-takst grunnet andre formål, for eksempel hvis du skal refinansiere lån, kan det koste deg flere tusenlapper. Dette er naturlig ettersom eiendomsmeglerne må ha betalt for utført arbeid.

Ønsker du å selge leiligheten din er det ingenting i veien for å kontakte flere meglerhus og spørre om de tilbyr gratis e-takst, slik at du kan sammenligne verdivurderingene og velge megler ut fra dette. E-taksten danner ofte grunnlaget for prisantydningen når du skal selge boligen, så her kan det faktisk være store forskjeller på hva meglere foreslår hvilken pris du legger boligen ut for på markedet.

Så hva er faktisk e-takst og hvordan fungerer det?

Godt oppsummert er e-takst en elektronisk prisvurdering av boligen din, utført av en eiendomsmegler. E-taksten brukes hovedsakelig til to formål, refinansiering og boligsalg.

Faktorer som boligens beliggenhet, størrelse, alder, tilstand og standard spiller en rolle når det kommer til prisen i e-taksten. Er du misfornøyd med utfallet, kan det være enkelte ting du kan gjøre for å øke prisen. Dette kan inkludere små grep som å male overflater eller fikse gulv, mens du i andre tilfeller kan vurdere mer omfattende grep.

Det lønner seg å ha en oppdatert e-takst, ettersom disse ofte er ferskvare. Som regel er en e-takst gyldig i maksimum seks måneder. Meglerhus er ofte villige til å gjennomføre e-taksten gratis, i håp om at du velger dem som megler når du selger boligen din. Er du ute etter en e-takst for låneformål koster dette imidlertid ofte gjerne 2000-5000 kroner.

Vi anbefaler at du tar kontakt med flere meglerhus for å sammenligne priser og vilkår, slik at du får det beste tilbudet på markedet.

Skrevet av

Charlotte er en objektiv bidragsyter hos RettMegler, og ønsker å informere lesere om alt de trenger å vite når det kommer til boligkjøp, salg og investering, og ikke minst valg av megler.

Nylige Artikler